Post od wieków towarzyszył człowiekowi niemalże w każdej kulturze i religii. Stanowił bardzo ważną rolę w praktykach religijnych i duchowych, a jego nadrzędnym celem było nie tyle oczyszczenie ciała, co raczej „serca” i duszy.

Tak, by móc z czystym sercem i pełną miłości duszą kontemplować Absolut, Boga, czy inną Istotę Wyższą. Albo udać się w głąb siebie czy przemierzać różne światy, jak to bywa w praktykach szamanistycznych.

A zatem post, jako forma ascezy występuje wśród rozmaitych tradycji monastycyzmu, jest obecny zarówno w chrześcijaństwie, jak i hinduizmie, dżinizmie, buddyzmie (stąd blisko nam do ajurwedy), taoizmie (med. chińska) czy islamie.

Nam chrześcijanom, okres Wielkiego Postu pomaga przygotować się na przyjęcie radosnej nowiny o Zmartwychwstaniu. Ta z kolei niesie ze sobą nadzieję, wiarę i miłość – trzy prawdy, dzięki którym jesteśmy w stanie dźwigać swój własny krzyż na co dzień.

Wraz z koleżankami i kolegą z Polskiego Stowarzyszenia Ajurwedy chcemy złożyć Państwu ciepłe życzenia wielkanocne. Przede wszystkim odwagi w przyjęciu Światła – niech zalśni i pochłonie ciemności które kłębią się w myśli, słowie i uczynkach.

Życzymy radości ze zmartwychwstałego Chrystusa, która zwiastuje błogostan po Drugiej Stronie i wiary w to, że na tym świecie z każdym krokiem w przód krzyż staje się coraz lżejszy.