Wizja i misja

Wizja:

  • pragniemy docierać z nauką Ajurwedy do społeczeństwa poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, a także poprzez publikacje, artykuły w pismach branżowych oraz mediach społecznościowych,
  • pragniemy, aby Ajurweda stała się świadomym wyborem człowieka do osiągnięcia równowagi fizycznej, psychicznej i duchowej,
  • pragniemy powiększać grono wysokiej jakości specjalistów Ajurwedy,
  • pragniemy uczestniczyć i wspierać ajurwedyjskie programy badawcze, organizowane przez uczelnie, instytuty i inne organizacje medyczne,
  • pragniemy i będziemy dążyć, aby Ajurweda, jako medycyna oparta na dowodach, była częścią istniejącego w Polsce systemu opieki zdrowotnej.

Misja:

Naszą misją jest rozwój Ajurwedy w Polsce jako holistycznego podejścia do zdrowia.
Dążymy do tego, aby Ajurweda była uznawana za najskuteczniejszą i powszechną profilaktykę zdrowia dla wszystkich ludzi w Polsce.
Dążymy do tego, aby jakość Ajurwedy oferowana przez praktyków ( konsultantów, terapeutów, lekarzy) opierała się na najwyższych standardach etycznych