O nas

 

List od założycielek

Nasza miłość i pasja do Ajurwedy nie pojawiły się znikąd. Każda z nas w swoim sercu nosi historię zmiany, która doprowadziła ją właśnie tutaj, do chęci realizowania wspólnej misji, do której powołanie przychodziło do nas w różnych momentach życia, dla wielu z nas w tych najtrudniejszych chwilach.

I tak, jak nam wtedy Ajurweda przyniosła ukojenie, zrozumienie i siłę do dalszej regeneracji, tak i my teraz, stojąc we własnej mocy, pragniemy nieść wsparcie, nauki i praktyki, które uzyskiwałyśmy przez ostatnie lata.

To właśnie teraz w pełni życiowych sił chcemy zarażać innych ludzi wiedzą, którą zdobywałyśmy w różnych okolicznościach. Część z nas poznawała te niezwykłą wiedzę o życiu na studiach podyplomowych, inna część ukończyła rozmaite kursy stacjonarne i online zarówno w Polsce jak i za granicą, a jeszcze inna część z nas praktykowała Ajurwedę u źródła, pod okiem ajurwedyjskich lekarzy w indyjskich klinikach propagujących ten staroindyjski system leczniczy.

Dla wielu z nas Ajurweda stała się dopełnieniem, tak zwanym „brakującym” klockiem układanki w wieloletniej praktyce terapeutycznej. Ta niesamowita mądrość, logika, a zarazem prostota tej medycyny potrafi zdziałać cuda na poziomie ciała, duszy i umysłu, dlatego chcemy, aby ta wiedza była jeszcze bardziej dostępna niż dotychczas. Aby każdy, kto potrzebuje wsparcia, mógł je otrzymać,  niezależnie od statusu społecznego.

Każda z nas jest przykładem na to, że proste zmiany w codziennych nawykach potrafią przenieść samopoczucie w zupełnie inny wymiar. I właśnie w tym pragniemy wspierać wszystkich, którzy tego potrzebują. Chcemy towarzyszyć innym ludziom w procesach, których osobiście doświadczyłyśmy i przeprowadzać przez ścieżki, którymi same kroczyłyśmy.

Nasze zmiany mogą być impulsem do Waszych zmian, w których pragniemy Wam towarzyszyć w akceptacji, z empatią i z otwartymi sercami. W każdej z nas drzemią inne zasoby, każda z nas ma inną historię, inne doświadczenia w pracy ze sobą i w pracy z klientami czy pacjentami, ale każda z nas ma jedną misję, która nas połączyła. Tą misją jest wsparcie w duchu Ajurwedy. I mimo kilometrów, jakie nas dzielą, mimo trudów jakie często przed nami wyrastają idziemy przed siebie i niesiemy światło tam, gdzie pojawia się iskra gotowości do zmiany.

W świecie Ajurwedy nie ma rzeczy niemożliwych, zapraszamy zatem do podróży w głąb ajurwedyjskiej mądrości. 

stowarzyszenie prana o nas

Nasza misja

Naszą misją jest rozwój Ajurwedy w Polsce jako holistycznego podejścia do zdrowia.

Dążymy do tego, aby Ajurweda była uznawana za najskuteczniejszą i powszechną profilaktykę zdrowia dla wszystkich ludzi w Polsce.

Dążymy do tego, aby jakość Ajurwedy w Polsce oferowana przez praktyków (konsultantów, terapeutów, lekarzy) opierała się na najwyższych standardach etycznych.

 

Nasza wizja 

  • Pragniemy docierać z nauką Ajurwedy do społeczeństwa poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, a także poprzez publikacje, artykuły w pismach branżowych oraz mediach społecznościowych.
  • Pragniemy, aby Ajurweda stała się świadomym wyborem człowieka do osiągnięcia równowagi fizycznej, psychicznej i duchowej.
  • Pragniemy powiększać grono wysokiej jakości specjalistów Ajurwedy.
  • Pragniemy uczestniczyć i wspierać ajurwedyjskie programy badawcze organizowane przez uczelnie, instytuty i inne organizacje medyczne.
  • Pragniemy i będziemy dążyć, aby Ajurweda, jako medycyna oparta na dowodach, była częścią istniejącego w Polsce systemu opieki zdrowotnej.

Statut Stowarzyszenia PRANA

Kodeks Etyczny Stowarzyszenia PRANA

stowarzyszenie prana o nas