Różnice pomiędzy konsultantem, terapeutą i

lekarzem ajurwedyjskim 

Zadaniem praktyka Ajurwedy jest pomoc w promowaniu zdrowego stylu życia zgodnego z naturalnymi rytmami, eliminowaniu zanieczyszczeń organizmu, zmniejszaniu stresu i zapobieganiu chorób.

Praktyk ma do dyspozycji całe spektrum badań i obserwacji, które koncentrują się na wzajemnych powiązaniach między ciałem, umysłem i duchem i na ich podstawie jest w stanie określić stan zdrowotny klienta oraz zalecić odpowiednie dla niego działania pomagające wrócić do równowagi.

Po analizie przyczyny braku równowagi, praktyk korzysta z wielu metod leczenia, opartych o założenia ajurwedy, aby ułożyć możliwie najlepszy zestaw wspomagający leczenie konkretnego klienta. Każda diagnoza jest dostosowana indywidualnie, a leczenie może obejmować porady dotyczące diety i stylu życia, masaże, jogę i medytację, a także suplementy ziołowe, poradnictwo lub terapie specjalistyczne. Praktycy mogą pracować na własny rachunek lub w gabinecie lekarskim, centrum odnowy biologicznej czy szpitalu.

Wspólnym mianem „praktyka ajurwedy” obejmuje się kilka stopni specjalizacji w ajurwedzie. Pierwszym z nich jest konsultant Ajurwedy, czyli specjalista ds. zdrowia i dobrego samopoczucia, który pracuje z klientami wymagającymi długoterminowych zmian w zdrowiu i stylu życia. Wspiera ich we wprowadzeniu zmian prozdrowotnych i kieruje na odpowiednią ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia celów związanych z dobrym zdrowiem i samopoczuciem. W jego kompetencjach leży też diagnoza nieskomplikowanych przypadków i pomoc w naturalnym leczeniu popularnych dolegliwości. Aby zostać konsultantem ajurwedy, trzeba odbyć 100 godzin nauki i praktyki poświadczonych odpowiednim certyfikatem.

W kolejnym etapie, osoba zajmująca się zawodowo ajurwedą może zostać terapeutą ajurwedyjskim. Terapeuta ajurwedy jest nie tylko dobrym specjalistą ds. zdrowia, ale także powinien być biegły w szerokiej gamie technik diagnozy i leczenia. Do obowiązków terapeuty należy właściwa diagnoza, a na jej podstawie dobranie i wykonanie odpowiednich zabiegów wspomagających proces powrotu do zdrowia. Terapeuta powinien mieć kontakt ze swoimi klientami, monitorować i oceniać skutki zaleconego leczenia, a w razie potrzeby skierować klienta do licencjonowanych lekarzy ajurwedyjskich, zgodnie z wymaganiami. Terapeuta Ajurwedy musi przejść co najmniej 500 h nauki i praktyki. Istotne jest, aby stale poszerzał swoje kompetencje, uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach, a także dążył do ciągłego poszerzania swojego światopoglądu, aby tworzyć znaczące więzi z pacjentami.

Lekarz Ajurwedy to osoba, która ukończyła kilkustopniowe studia medyczne z zakresu medycyny ajurwedyjskiej i uzyskała tytuł BAMS (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery). Zgodnie z prawem, klient, który zgłasza się do lekarza jest jego pacjentem. Lekarz ajurwedy może być lekarzem ogólnym, którego zadaniem jest, podobnie jak zadaniem terapeuty, diagnoza i leczenie za pomocą technik ajurwedy różnych nieskomplikowanych dolegliwości i stanów chorobowych. Może także wybrać specjalizację w którejś z dziedzin Ajurwedy i pomagać pacjentom z cięższymi dolegliwościami o tej specyfice. Studia medyczne w Indiach trwają między 5,5 a 6 lat.

ajurweda w polsce