Zarząd Stowarzyszenia

Monika Ptak-Korbacz

członek zarządu – prezes Stowarzyszenia
email: kontakt@e-medea.pl
tel: 783 777 080

Dorota Ostrowska

członek zarządu – wiceprezes Stowarzyszenia

email: ostrowska.dorota@gmail.com

telefon: 664 151 685

Ewa Szydłowska

członek zarządu – skarbnik Stowarzyszenia

email: ewa.szydlowska@onet.pl

tel: 697 915 057

Beata Siedziukiewicz

członek zarządu Stowarzyszenia

email: kontakt@ajurweda-cud.pl

tel: 608 554 809

Monika Malec-Ziomkowska

członek zarządu Stowarzyszenia

email: mm@mojamandala.pl

tel: 601 661 302