Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia

Zajmujesz się Ajurwedą i posiadasz do tego odpowiednie kwalifikacje uzyskane w kraju lub zagranicą obejmujące nie mniej niż 100 godzin szkolenia i praktyki w zakresie Ajurwedy? Zapraszamy Cię do szeregów Stowarzyszenia.

Aby dołączyć do Stowarzyszenia złóż do Zarządu pisemną deklarację w formie oryginału przesłanego pocztą, a także skanu na adres mailowy Stowarzyszenia. Do uzyskania członkostwa konieczne jest zaopiniowanie Twojej osoby przez dwóch członków nadzwyczajnych stowarzyszenia. Potwierdzenie członkostwa w Stowarzyszeniu otrzymasz w formie dokumentu wydanego przez Zarząd. Po otrzymaniu zgody Zarządu należy uiścić opłatę wpisową wysokości 50 zł i roczną składkę członkowską wysokości 240 zł.  Od tej pory możesz brać czynny udział we wszystkich działaniach Stowarzyszenia.

Co zyskasz przyłączając się do nas:

 

  • każdy członek Stowarzyszenia ujęty zostaje na liście praktyków Ajurwedy rekomendowanych przez Stowarzyszenie. Rekomendacja oznacza, że uznajemy Cię za eksperta, osobę z odpowiednią wiedzą merytoryczną i kwalifikacjami do profesjonalnego wspierania klientów poprzez Ajurwedę,
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia umieszczone zostają linki do Twojej strony internetowej, mediów społecznościowych, inne dane kontaktowe i wszelkie inne informacje na temat Ciebie i tego czym się zajmujesz,
  • możesz promować siebie jako eksperta i docierać do szerszego grona odbiorców i potencjalnych klientów, dzieląc się swoją wiedzą i umieszczając publikacje, wpisy, artykuły, video na stronie internetowej i mediach społecznościowych Stowarzyszenia,
  • możesz aktywnie wpływać na promocję i rozwój Ajurwedy w Polsce, poprzez udział w planowanych projektach Stowarzyszenia, możesz również inicjować takie projekty i znaleźć w nas wsparcie i pomoc przy ich realizacji,
  • masz możliwość udziału w szkoleniach/warsztatach, które będą dostępne wyłącznie dla naszych członków,
  • masz kontakt z osobami, które myślą i żyją podobnie jak Ty, mają podobną pasję i wartości – a w grupie siła!

Członek wspierający Stowarzyszenie

Chcesz wspomóc działanie Stowarzyszenia, ale nie chcesz brać udziału w jego pracach? Możesz zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Wystarczy, że zadeklarujesz w formie pisemnej regularną pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia.

stowarzyszenie prana jak zostać członkiem