Wiosenne oczyszczanie i co dalej? – Monika Malec – Ziomkowska

Wiosenne oczyszczanie i co dalej? – Monika Malec – Ziomkowska

Sześciomiesięczny cykl pomiędzy 21 marca a 21 września nazywany jest w sanskrycie Uttarayana, co znaczy  ‘w stronę północy’. Rzeczywiście, oś ziemi stopniowo nachyla się w tym czasie półkulą północną do słońca. Nim to się jednak stanie, ok. 21 marca ziemia ustawia się dokładnie bokiem. Dopiero od tej daty zaczyna zmieniać swój wzorzec energetyczny. 

(więcej…)